Mediation & Advies
ADVIES

 

Conflict coaching

Conflicten horen bij het kunnen samenwerken met als doel om hieruit te leren en tot een betere samenwerking te komen. Forming – Storming – Norming – Performing is een psychologisch model uit de groepsdynamica dat ontwikkeld is door sociaal psycholoog Bruce Tuckman (1965). Pas als je door deze fasen komt, gaat een team of teamlid beter samenwerken. Met andere woorden conflicten zijn een onderdeel van de menselijke interactie. Als partijen niet uit hun conflict komen, is het wenselijk om te kiezen voor conflictcoaching. Hiermee worden escalaties voorkomen en leren mensen op langer termijn zelf hun conflicten op te lossen en lerend vermogen t.a.v. conflicten te ontwikkelen.

Als conflictcoach, helpt De Haart Advies, de medewerker en/of leidinggevende om zich bewust te worden van gedrag wat leidt tot een conflict, welk aandeel heb je in het conflict. Een conflictcoach begeleidt de medewerker en/of leidinggevende op het krijgen van inzicht, welke bijdrage lever jij aan het conflict en kan je voor dat gedrag verantwoordelijkheid nemen. De coachee wordt zich ervan bewust wat belemmerend werken, zodat er ruimte ontstaat om anders naar het conflict te kijken. Ook zal de coachee op zichzelf reflecteren, zodat conflictvaardig gedrag ontwikkeld kan worden.

Conflictcoaching is bij uitstek geschikt om conflictvaardigheden te ontwikkelen en te werken aan betere samenwerking.

Actueel