Mediation & Advies

Vandaag is het Chinees Nieuwjaar.

Het jaar van de geit wordt gekenmerkt door verantwoordelijkheidsbesef, mededogen en creativiteit. Adjiedj Bakas ziet o.a. de volgende trends: het jaar vraagt om herbezinning; de digitialisering van het werk neemt toe; de behoefte aan sociaal contact en het onderhouden van persoonlijke relaties neemt toe om eenzaamheid tegen te gaan. Het WIJ wordt het nieuwe IK.

In Tegenlicht werd “het einde van de manager” belicht. Ook hierin wordt het belang van “samenwerken“ belicht. In plaats van top down nu bottum up werken, in (zelfsturende) teams, met een gekozen leider die vooral coach wil zijn.

Ricardo Semler is voor mij al een aantal jaren een lichtend voorbeeld hoe het anders zou kunnen. Hij heeft het familiebedrijf omgetoverd tot een bijzonder bedrijf, waarbij “vertrouwen” het fundament is  en medewerkers participerend leiderschap laten zien. Mensen werken volgens hem niet alleen om geld te verdienen, maar om zich goed te voelen, ergens bij te horen en een bijdrage te leveren.

Wat vraagt deze ontwikkelingen van jou als professional?

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor je eigen taken, onderdeel kunnen zijn van een team (het delen van kennis, kunnen samenwerken), kunnen leiden en kunnen volgen, vertrouwen dat je andere teamleden het goed doen en los kunnen laten, zouden dan wel tot je toolbox moeten behoren.

Het zijn mooie uitdagende ontwikkelingen, die samen tot stand gebracht kunnen worden. Echter, daar waar gewerkt wordt, vallen spaanders en kunnen conflicten op de loer liggen als problemen niet direct worden opgepakt.

Het inzetten van mediation bij conflicten sluit bij deze ontwikkelingen naadloos aan. Verantwoordelijksheidsbesef, mededogen, samenwerken en vertrouwen zijn belangrijke pijlers waarmee een mediation kan slagen, omdat partijen bereid zijn om aan een oplossing te werken.

Op een goed jaar van de geit! en mogen de bovengenoemde kenmerken mooi tot uiting komen