Mediation & Advies
 
Mediation

 

(Echt)scheidingsmediation

Scheiden van je partner is een moeilijke beslissing die je niet zomaar neemt. Het gaat gepaard met angst om je partner (en je kinderen) pijn te doen, maar geeft ook onzekerheid over hoe je leven eruit ziet na de scheiding. Besluiten om te scheiden in deze ‘onzekere tijden ‘ is nog moeilijker, omdat je niet weet of de gemeenschappelijke koopwoning verkocht kan worden. Bij elkaar blijven vanwege “het huis” vraagt om goede afspraken. Mediation kan in beide gevallen de dialoog op gang brengen om tot goede afspraken te komen.

Mediation - echtscheidingsmediation - De Haart Mediation & Advies

 

Quote 1 op de 3 huwelijken - De Haart mediation & advies

 

Scheiden is een complex traject

Bij het beëindigen van je relatie, gehuwd of ongehuwd samenwonend, spelen emotionele,  financiële en juridische aspecten een rol. Dit maakt een (echt)scheiding een complex traject wat ook een kostbaar traject kan worden. Als men zaken goed regelt, kunnen alle partijen na de scheiding een goede start maken.

Echtscheidingsmediation stappenplan - De Haart Mediation & Advies

Stappenplan

 

De stappen in een echtscheidingsmediation

Met mediation kiest u voor “samen scheiden’. U bepaalt samen uw (ex)partner welke oplossingen het beste passen bij het beëindigen van jullie relatie. Mediation zet ook in op het goed houden van de onderlinge verstandhouding, die u als scheidend paar nodig hebt om verder te gaan als ouders van de kinderen na de scheiding. Met mediation houdt u de totale kosten zo beperkt mogelijk. De Haart Mediation is verbonden aan het landelijk professioneel netwerk van The Limetree Mediation & Coachingnetwerk en werkt in (echt)scheidingsmediation volgens een stappen-plan waarvan het S-K-B model de basis is.

Echtscheidingsmediation quote - De Haart Mediation & Advies

Stap 1. de scheidingsmelding (S)

De scheidingsmelding is een persoonlijke boodschap van de een aan de ander waarin het starten van de scheiding definitief wordt. In deze fase worden de bijbehorende emoties verwerkt en de basis gelegd voor de volgende fases.

Stap 2. de kinderen, het ouderschapsplan (K)

In de tweede fase van de (echt)scheidingsmediation wordt alles wat betrekking heeft op de kinderen doorgesproken en vastgelegd in een ouderschapsplan met de kinderalimentatieberekening die daar bij hoort. Als ouders blijft u met elkaar in gesprek over de belangen van uw kinderen en in gesprek met uw kinderen.

Echtscheidingsmediation samenblijven- De Haart Mediation & Advies

Stap 3. de boedel en financiële regelingen (B)

In deze fase komen financiële zaken zoals alimentatie, vermogensverdeling en boedelverdeling aan bod. Door eerst aandacht te besteden aan stap 1) de scheidingsmelding en vervolgens stap 2) een uitvoerbaar ouderschapsplan op te stellen, zijn de emotionele zaken besproken. U beperkt hiermee het risico van conflicten over de financiële verdeling en afspraken over alimentatie.

Stap 4. de juridische afwikkeling

De afspraken die u in deze fasen hebt gemaakt, worden opgenomen in een (echt)scheidingsconvenant. Het convenant wordt getoetst door een advocaat voordat het door u ondertekend wordt. Na de ondertekening wordt het echtscheidingsconvenant door de advocaat ingediend bij de rechtbank. Dit heet een verzoek tot echtscheiding.

Stap 5. de echtscheiding

U krijgt na het verzoek tot echtscheiding nog een akte van berusting toegezonden, die u moet ondertekenen. De rechter spreekt de echtscheiding uit, de echtscheidingsbeschikking. De echtscheiding is pas definitief als de beschikking in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven. Dit is dan de officiële echtscheidingsdatum. De Haart Mediation begeleidt het proces van uw echtscheiding, waarin het verwerken van de (echt)scheiding, het opstellen van het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan en de vermogensverdeling, de 3 belangrijke pijlers zijn om “samen te scheiden”.

Eén loket met korte lijnen

De Haart Mediation regisseert het echtscheidingsproces van scheidingsmelding tot en met de echtscheidingsbeschikking. Tijdens dit proces schakelt De Haart Mediation op het juiste moment haar samenwerkingspartners in. De samenwerkingspartners zijn gespecialiseerd in  hypotheekadvies, verkoopadvies van het huis, financieel advies en juridisch advies. U ontmoet de samenwerkingspartners alleen als het nodig is voor het proces, op eigen verzoek, of als de zaken bijzonder complex zijn. In principe is één loket met korte lijnen de werkwijze die De Haart Mediation hanteert. De Haart Mediation en haar samenwerkingspartners staan voor kwaliteit in de dienstverlening en voor persoonlijke benadering van de klanten. (button samenwerkingspartners)

Hoe komt u in contact met De Haart Mediation?

De Haart Mediation krijgt opdrachten voor echtscheidingsmediations in Rotterdam en regio doorverwezen van The Lime Tree Mediation & Coachingnetwerk en het Juridisch Loket.

De Haart Mediation staat vermeld op de mediatorslijst van de Rechtbank Rotterdam en is ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand en de Mediators federatie Nederland (MfN) als MfN Registermediator, familiemediator, arbeidsmediator en online mediator.

Als uw jaarinkomen minder is dan € 25.600 voor alleenstaanden en € 36.100 voor gehuwden, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging.

De Haart Mediation is lid van de Vereniging Online Mediator(VOM) en de Rotterdamse Mediators Associatie, en krijgt opdrachten voor (online) mediation doorverwezen via de VOM en via de Rotterdamse Mediators Associatie. Uiteraard kunt u gewoon zelf bellen en informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen met de vraag of uw situatie geschikt is voor mediation. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Mail naar De Haart Mediation & Advies

Actueel