Mediation & Advies
 
Mediation

 

Conflicten komen dagelijks voor en kosten energie, tijd en geld.

 • Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Bij een echtscheiding is het risico groot dat u en uw partner het niet eens worden over de kinderen, het betalen van alimentatie en de verdeling van het vermogen;
 • Het aantal arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers is in 2013 toegenomen met 15% en brengt naast de kosten van ziekteverzuim ook kosten met zich mee die veroorzaakt worden door werkstress, demotivatie en verminderde prestaties;
 • De kosten van pesten op de werkvloer in Nederland wordt geschat op meer dan 2 miljard euro per jaar;
 • Het aantal burenruzies steeg van 9.000 naar 10.000 in 2013;
 • Het aantal bezwaren en klachten tussen burger en overheid neemt toe. In 2012 heeft de Raad van Rechtsbijstand 450.000 toevoegingen afgegeven;
 • Volgens de Raad van Rechtspraak zijn 2 miljoen rechtszaken in 2013 gestart, een stijging van 6% ten opzichte van 2012;
 • Van de 2 miljoen rechtszaken zijn 705.000 zakelijke procedures.

Mediation - De Haart Mediation & Advies

Bent u op zoek naar een oplossing? Aan mediation gedacht?

Of het nu een beginnend conflict is of een hoog opgelopen conflict, partijen horen op een bepaald moment niet meer wat de ander zegt. Beeldvorming en andere emoties spelen een rol en dan ontstaat onbegrip. Dit komt tijdens de mediation op tafel. De Haart Mediation zorgt dat er opnieuw een dialoog ontstaat. U gaat weer luisteren naar elkaar en lost zo samen met een onafhankelijke mediator uw conflict op.  

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U werkt samen met de andere partij actief aan de oplossing van het conflict. En bepaalt samen met de andere partij de oplossing waar u zich beiden aan kan houden. De mediator begeleidt u daarbij op neutrale en onpartijdige wijze. Anders gezegd, de mediator neemt geen standpunt in, beslist niet en bedenkt ook geen oplossingen. Dat doet u samen met de ander.

Kenmerken van mediation

Een mediation kan alleen slagen als u beiden vrijwillig meewerkt aan de oplossing. Door weer naar elkaar te luisteren, wordt het vertrouwen langzaam aan hersteld. Het is daarom belangrijk dat alles wat besproken wordt tijdens de mediation vertrouwelijk” blijft.

Toepassing van mediation

Mediation is naast echtscheiding- en arbeidsmediation goed toe te passen in

 • familieruzies, second opinions van omgangsregelingen en ouderschapsplannen;
 • het onderwijs: bezwaarprocedures, peermediation als onderdeel van veiligheid, pesten op school, discriminatie en seksuele intimidatie;
 • teammediation, interculturele mediation;
 • burenconflicten tussen huiseigenaren, geluidsoverlast, verschil van leefstijlen;
 • bezwaar en klachtenprocedures, geschillen tussen burger en overheid;
 • conflicten in een afdeling van een politieke partij.

De Haart Mediation is geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland, voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en is als MfN Registermediator verbonden aan het landelijk professioneel netwerk van The Limetree Mediation & Coachingnetwerk. De Haart Mediation is ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand voor toevoegingszaken, is Rechtbankmediator en Online-mediator, een geaccrediteerd familiemediator en gespecialiseerd in arbeidsmediation. De Haart Mediation begeleidt mediation ook in het Engels.

Kiezen voor mediation = kiezen voor het samen werken naar een oplossing van het conflict.

Kosten mediation

Het kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens de mediation werkt De Haart Mediation op basis van een uurtarief en/of met een toevoeging. Voor een echtscheiding zijn gemiddeld 3 – 5 bijeenkomsten van 2 uren nodig. Voor arbeidsmediation zijn gemiddeld 3 – 4 bijeenkomsten van 2 uren nodig. Bijkomende kosten zijn verslaglegging zoals het maken van verslagen, overeenkomsten en ouderschapsplannen. De kosten voor het raadplegen van een financieel planner (alimentatieberekening) of een advocaat worden doorberekend aan de partijen. Het raadplegen van andere adviseurs of eigen adviseurs zoals een makelaar of hypotheekadviseur komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Wanneer u kiest voor een andere locatie dan het kantoor van De Haart Mediation, dan zijn de kosten van locatie en de reiskosten voor rekening van de partijen. Bij een echtscheiding worden de kosten 50%-50% gedeeld door partijen, tenzij anders afgesproken. Bij een arbeidsmediation betaalt de werkgever meestal alle kosten.

Dekking van kosten

Verzekeraars hebben tegenwoordig mediation als onderdeel van de rechtsbijstandverzekering en dekken hiermee geheel of gedeeltelijk de kosten van de mediation. Voordat u contact opneemt, is het handig om te weten of u de mediation vergoed krijgt en wat de dekkingskosten zijn.

Inwinnen van informatie

U kunt altijd vooraf informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen met de vraag of uw situatie geschikt is voor mediation. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Mail naar De Haart Mediation & Advies

Actueel