Mediation & Advies
 
Mediation

 

Online Mediation

Een alternatief voor mediation is Online mediation, of Online Dispute Resolution (ODR). Online mediation is het bemiddelen van een conflict onder leiding van een NMI Registermediator via het internet. Partijen bespreken hun conflict, verschillen en overeenkomsten in een besloten online omgeving van Juripax. Door online contact hoeven partijen niet tegenover elkaar aan tafel te zitten. Uit onderzoek blijkt dat online mediation een goed middel is om echtscheidingen te regelen. Daarom biedt de Raad voor Rechtsbijstand dit aan. Ook echtscheidingsmediation en arbeidsmediation kunnen hiermee tot een goed einde worden gebracht. Voor het oplossen van andere geschillen, ervaren partijen online mediation als ‘light’ in vergelijking met de traditionele vorm van mediation, er is meestal niet zoveel aan de hand, maar het moet wel goed geregeld worden.

Online mediation - De Haart Mediation & Advies

In eigen tijd en tempo kunt u bijdragen aan de oplossing van uw conflict binnen de afgesproken tijd. Hoe actiever u bent, hoe sneller u via online mediation het probleem kunt oplossen en dat werkt kostenbesparend. Online mediation scheelt  al gauw 20% – 40% op de totale mediationkosten. Bovendien is online mediation niet plaatsgebonden. U kunt thuis, tussendoor op uw werk of onderweg, deelnemen aan online mediation. Online Mediation certified - De Haart Mediation & Advies De Haart Mediation is gecertificeerd  JURIPAX Online mediator en lid van VOM

Online mediation is geschikt voor…

Partijen die “on speaking terms”zijn en de voorkeur hebben om niet met elkaar aan tafel zitten, omdat er emotioneel weinig aan de hand is. Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden en vastgelegd in een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een ouderschapsplan voor ongehuwden die niet meer bij elkaar zijn, maar kinderen hebben, of een herijking van een ouderschapsplan, vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Partijen die op grote afstand van elkaar wonen en snel een oplossing wensen voor hun meningsverschil. Bijvoorbeeld families die zaken moeten regelen met betrekking tot de verkoop van een overleden ouder, of gescheiden ouders die de afspraken rondom hun co-ouderschap willen herzien. Partijen die de voorkeur hebben om de andere partij niet face-to-face te ontmoeten, omdat het te emotioneel is. Door online mediation te doen, voelen partijen zich meer op hun gemak en kunnen ze rustig nadenken voordat ze online reageren. Hiermee verloopt de communicatie doordacht en veroorzaakt minder stress. Fysieke en economische beperkingen: partijen hebben weinig tijd of financiële middelen, of willen zelf bepalen waar en wanneer ze aan de mediation willen deelnemen, zoals partijen die vaak moeten reizen voor hun werk, partijen met een handicap,  of (kleine) ondernemers. Met online mediation wordt mediation “light” gemaakt. Partijen willen juist vanwege relatiebehoud een snelle oplossing voor hun meningsverschil, geschil of startend conflict. Door snel te handelen kan Online mediation een uitstekend middel zijn voor geschillen in maatschappen, familiebedrijven of in een organisatie zodat er geen juridische procedures aan te pas komen. Als pre-mediation voor complexe conflicten, zodat kosten bespaard kunnen worden. Juist in deze situaties, kan gewerkt worden aan hybride vormen van online-mediation en fysieke bijeenkomsten.

De stappen in een online mediation

Stap 1. Informatie

De mediator informeert de partijen over de Online mediation en spreekt met de partijen door of de voorgelegde situatie geschikt is voor Online mediation. De mediator maakt afspraken over de procedure, de regels en de kosten. Dit gebeurt Online, maar kan indien gewenst ook telefonisch of in een kennismakingsgesprek.

Stap 2. Toegang tot de website

Het is wel belangrijk dat partijen zich gemakkelijk voelen bij Online communicatie, beschikken over een computer en emailadres en affiniteit hebben met computerprogramma’s.  Nadat partijen zich geregistreerd hebben, krijgen ze toegang tot de beveiligde online mediation omgeving van Juripax. Na de registratie krijgen partijen een inlogcode.

Stap 3. Mediationovereenkomst

De mediator legt de afspraken vast in een mediationovereenkomst en stuurt deze online naar partijen voor ondertekening.

Stap 4. Intake

Partijen verschaffen de benodigde informatie door Electronisch Intake Formulieren in te vullen. Zodra de gegevens bekend zijn, kan de mediation van start gaan.

Stap 5. Mediation in een virtuele bijeenkomst

Online mediation wordt digitaal uitgevoerd. De communicatie en onderhandelingen tussen partijen vinden virtueel plaats in een speciaal ingericht discussieforum, onder begeleiding van de mediator. De bijeenkomst vindt niet ‘live’plaats. Als dat nodig is voor het proces, kan op verzoek van partijen of op voorstel van de mediator een face-to-face mediation worden gehouden. Deze mediation zal op een neutrale locatie plaatsvinden.

Stap 6. Afronding van de Online mediation

Ook Online mediation wordt afgerond met een vaststellingsovereenkomst of een convenant, waarin de afspraken worden opgenomen.

Hoe komt u in contact met De Haart Mediation?

De Haart Mediation is ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand en lid van de Vereniging Online Mediator( VOM) en krijgt opdrachten voor online mediations doorverwezen door Raad van Rechtsbijstand en via de VOM. Uiteraard kunt u gewoon zelf bellen en informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen met de vraag of uw situatie geschikt is voor mediation. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Mail naar De Haart Mediation & Advies

Actueel