Mediation & Advies

Op de vraag hoe een klant mij gevonden heeft is 8 op de 10 keer het antwoord, “ik vond je via je website”.

Dat betekent voor mij dat een website een belangrijk middel is om potentiële klanten te interesseren voor mediation.

Waar kijkt de klant naar?

De website moet mooi van vormgeving zijn, informatief, prettig leesbaar en een goede indruk geven van wat ik voor de klant kan betekenen. En mijn foto moet natuurlijk goed lijken, want dat geeft de eerste indruk.

Het maken van een website klinkt makkelijker dan dat het is. Het vraagt om communicatie, overbruggen van verschillen tussen vormgever en websitebouwer. Ook vraagt het om goed opdrachtgeverschap. Eigenlijk lijkt het wel op een mediationproces maar dan zonder conflict.

Nu dit proces afgerond is, en ik zelf zeer tevreden ben over het resultaat, verklaar ik bij deze mijn website voor geopend. Cheers!

Hoewel ik geprobeerd heb om zoveel mogelijk informatie te geven op mijn website, nodig ik je uiteraard uit om contact op te nemen als je vragen hebt over mediation of over mijn advieswerkzaamheden.

Daarnaast neem ik me voor om je via dit blog op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van mediation, wet- en regelgeving, trends in de samenleving, ondernemersnetwerken etc. etc.