Mediation & Advies
 
ADVIES

 

Conflict coaching

Conflicten horen bij samenwerken en hebben als doel om te leren en tot een betere samenwerking te komen. Forming – Storming – Norming – Performing is een psychologisch model uit de groepsdynamica dat ontwikkeld is door sociaal psycholoog Bruce Tuckman (1965). Pas als je door deze fasen komt, gaat een team of teamlid beter samenwerken. Met andere woorden conflicten zijn een onderdeel van de menselijke interactie. Als partijen niet uit hun conflict komen, is het wenselijk om te kiezen voor conflictcoaching. Hiermee worden escalaties voorkomen of gede-escaleerd en leren mensen op langer termijn zelf hun conflicten op te lossen.

Als conflictcoach, helpt De Haart Advies, de medewerker en/of leidinggevende om zich bewust te worden van het gedrag wat leidt tot een conflict. Welk aandeel heb je zelf in het conflict? Het gaat hierbij om inzicht krijgen in wat jouw aandeel is in het conflict en hoe je daar verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Door bewust te zijn van de belemmeringen, ontstaat er ruimte om met een andere bril naar het conflict te kijken. Door het toepassen van zelfreflectie kan er conflictvaardig gedrag ontwikkeld worden.

Conflictcoaching is bij uitstek geschikt om conflictvaardigheden te ontwikkelen en te werken aan een betere samenwerking.

Actueel