Mediation & Advies
ADVIES

 

Interim advies

De Haart Advies heeft, naast haar praktijk als zelfstandige interim professional, een professionele samenwerkingsrelatie met DSP- groep.

Leerlingenvervoer

Bij de DSP-groep is de Haart Advies gedetacheerd geweest als intaker/adviseur bij Gemeente Alphen aan den Rijn met de opdracht om 40 maatgesprekken te voeren met ouders van kinderen met een beperking. De ouders maakten gebruik van leerlingenvervoer. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren informatie geven, een helder beeld krijgen van de gezinssituatie, bewustwording op gang brengen en samen met de ouders tijdens de gesprekken het bedenken van oplossingen of alternatieven. Resultaat: een analyse van de gegevens en 40 interview verslagen. Bijkomend effect: geen bezwaarprocedures.

Programma-ontwikkeling

Ontwikkelen een uitstroomprogramma en van het studieloopbaanprogramma “The Next Step” voor deelnemers in het examenjaar bij ROC Zadkine.

Onderzoek klantemoties

Ingehuurd bij Kenteq bedrijfscursussen als adviseur en deelnemer aan een bedrijfscursus. Resultaat: vastleggen klantemoties

Keynote speaker

Campagne Launch “Break gender stereotypes. Give talent a change”.

Dagvoorzitter

Netwerkbijeenkomst FNV Vrouwenbond

Actueel