Mediation & Advies

Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht als je kinderen hebt en wilt scheiden. Dit geldt ook voor ongehuwde stellen met kinderen, ook al is daar geen sprake van een echtscheiding waar een rechter aan te pas komt.

Als familiemediator begeleid ik regelmatig ongehuwde ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan. Als je niet getrouwd bent, geeft de rechter geen klap op je echtscheiding en dus ook niet op het ouderschapsplan. Ik krijg de indruk dat ongehuwde ouders mede hierdoor het ouderschapsplan op de lange baan schuiven. “Het komt wel of we komen er samen wel uit”, totdat het ineens niet meer gaat. Oorzaken kunnen zijn: nieuwe stiefouders, de vader of moeder raakt de baan kwijt of moet verhuizen voor een nieuwe baan, het juridisch ouderlijk gezag niet goed is geregeld etc.

Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat:

  • De omgangsregeling stroef loopt;
  • Er geen heldere afspraken zijn over kinderalimentatie;
  • Het afgesproken co-ouderschap niet meer werkt;
  • Er ruzie ontstaat over de vakanties.

Als familiemediator begeleid ik ook ongehuwde stellen met kinderen op het opstellen van een ouderschapsplan. Daarmee voorkom je dat je tegen dat soort problemen aanloopt. Natuurlijk is een second opinion op een bestaand ouderschapsplan ook mogelijk, omdat een ouderschapsplan aan veranderende omstandigheden onderhevig is.

Een ouderschapsplan is een investering in het ouderschap na de scheiding. Eén van de ouders die ik als familiemediator heb begeleid, verwoordde het als volgt:

“Mediation heeft ons geholpen om het contact tussen mij en mijn ex partner te herstellen waardoor het mogelijk was om een goed ouderschapsplan op te stellen. […] De professionaliteit, onpartijdigheid van mevrouw de Haart en de manier waarop ze ons heeft begeleid tijdens de gesprekken hebben er voor gezorgd dat ik het oud zeer achter me heb kunnen laten en me nu volledig kan richten op het ouderschap. Ik kijk weer positief naar de toekomst en hang niet meer in het verleden. Zonder mediation was dit niet gelukt”.