Mediation & Advies

Mediation

Conflicten komen dagelijks voor en kosten energie, tijd en geld.

  • 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding (CBS). Bij een echtscheiding is het risico groot dat u en uw partner het niet eens worden over de kinderen, het betalen van alimentatie en de verdeling van het vermogen;
  • 32% van de werkenden had in 2017 te maken met een arbeidsconflict. De gemiddelde kosten van een arbeidsconflict kost € 27.094 en heeft een gemiddelde doorlooptijd van 20 maanden (CAOP);
  • De kosten van pesten op de werkvloer in Nederland wordt geschat op meer dan 2 miljard euro per jaar (TNO);
  • Het aantal burenruzies is in het eerste kwartaal van 2018 met 34% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017 (DAS);
  • Het inzetten van mediation tussen burger en overheid werkt kostenbesparend (NOS);
  • In vergelijking met 2013 waarin nog 2 miljoen rechtszaken werden behandeld, werden in 2017 1.6 miljoen rechtszaken behandeld. De oorzaken van deze daling zijn onder andere de hoge griffierechten en meer conflictoplossing door mediation (Rechtspraak.nl).
 

Bent u op zoek naar een oplossing? Aan mediation gedacht?
Of het nu een beginnend conflict is of een hoog opgelopen conflict, partijen horen op een bepaald moment niet meer wat de ander zegt. Beeldvorming en andere emoties spelen een rol en dan ontstaat onbegrip. Dit komt tijdens de mediation op tafel. De Haart Mediation zorgt dat er opnieuw een dialoog ontstaat. U gaat weer luisteren naar elkaar en lost zo samen met een onafhankelijke mediator uw conflict op.  

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U werkt samen met de andere partij actief aan de oplossing van het conflict. En bepaalt samen met de andere partij de oplossing waar u zich beiden aan kan houden. De mediator begeleidt u daarbij op neutrale en onpartijdige wijze. Anders gezegd, de mediator neemt geen standpunt in, beslist niet en bedenkt ook geen oplossingen. Dat doet u samen met de ander.

Kenmerken van mediation
Een mediation kan alleen slagen als u beiden “vrijwillig” meewerkt aan de oplossing. Door weer naar elkaar te luisteren, wordt het vertrouwen langzaam aan hersteld. Het is daarom belangrijk dat alles wat besproken wordt tijdens de mediation “vertrouwelijk” blijft.

Toepassing van mediation
Mediation is goed toe te passen in familieruzies, erfenisverdeling, echtscheiding, ouderschapsplannen en omgangsregelingen, samenwerkingsconflicten, teamconflicten, beëindigen van de arbeidsrelatie (exitmediation), geschillen tussen burger en overheid, bezwaarprocedures, het bespreken van ongewenste omgangsvormen (pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie, burenconflicten tussen huiseigenaren, geluidsoverlast, verschil van leefstijlen en conflicten in een  politieke context (conflict tussen raadsleden, binnen een politieke partij).

De Haart Mediation is geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland en is ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand als High Trust geaccrediteerd familiemediator, werkt met toevoegingen, is als rechtbankmediator verbonden aan de rechtbank Rotterdam, is gespecialiseerd arbeidsmediator en online-mediator. De Haart Mediation begeleidt mediation ook in het Engels.
Kiezen voor mediation = kiezen voor het samen werken naar een oplossing van het conflict.

De Haart Mediation is verbonden aan het netwerk van The Lime Tree – mediation & training en is samenwerkingspartner bij de Merlijn Advies Groep

Kosten mediation
Het kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens de mediation werkt De Haart Mediation op basis van een uurtarief en/of met een toevoeging. Voor een echtscheiding zijn gemiddeld 3 – 5 bijeenkomsten van 2 uren nodig. Voor arbeidsmediation zijn gemiddeld 3 – 4 bijeenkomsten van 2 uren nodig. Bijkomende kosten zijn verslaglegging zoals het maken van verslagen, overeenkomsten en ouderschapsplannen. De kosten voor het raadplegen van een financieel planner (alimentatieberekening) of een advocaat worden doorberekend aan de partijen. Het raadplegen van andere adviseurs of eigen adviseurs zoals een makelaar of hypotheekadviseur komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Wanneer u kiest voor een andere locatie dan het kantoor van De Haart Mediation, dan zijn de kosten van locatie en de reiskosten voor rekening van de partijen. Bij een echtscheiding worden de kosten 50%-50% gedeeld door partijen, tenzij anders afgesproken. Bij een arbeidsmediation betaalt de werkgever meestal alle kosten.

Dekking van kosten
Verzekeraars hebben tegenwoordig mediation als onderdeel van de rechtsbijstandverzekering en dekken hiermee geheel of gedeeltelijk de kosten van de mediation. Voordat u contact opneemt, is het handig om te weten of u de mediation vergoed krijgt en wat de dekkingskosten zijn.

Inwinnen van informatie
U kunt altijd vooraf informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen met de vraag of uw situatie geschikt is voor mediation. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.