Mediation & Advies

Conflicten komen dagelijks voor en kosten energie, tijd en geld.

Familie

  • Het aantal echtscheidingen neemt sinds 7 jaren af. Samenwonen heeft de voorkeur boven het huwelijk. Het aantal ongehuwde ouders dat uit elkaar gaat na het krijgen van kinderen neemt wel toe. De gemiddelde duur van de relatie na het krijgen van kinderen is 6 jaar, dat blijkt uit een analyse van CBS (2022).
  • Volgens Villa Pinedo horen 86.000 kinderen per jaar dat hun ouders uit elkaar gaan. Voor deze kinderen is het belangrijk dat er een goed ouderschapsplan wordt opgesteld waarin afspraken gemaakt worden over de uitvoering van het ouderschap door beide ouders.
  • Zelfs als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation. Ook kan de rechter bepalen dat u in mediation gaat zodat u samen het conflict oplost en een duurzame oplossing vindt in hoe de zorg te verdelen als ouders.
  • Familieruzies zijn taboe. Familieconflicten komen vaker voor dan men denkt. In 2021 heeft MAX Opinie Panel dit onderzocht. 61 % van de respondenten ruzie heeft (gehad) met een familielid. 67 % daarvan spreekt het specifieke familielid niet meer.
  • Erfenissen kunnen familieleden uit elkaar drijven, omdat het testament verouderd is of er een conflict ontstaat over de verdeling na verandering in de samenstelling van het gezin. Het aantal rechtszaken neemt sinds 2013 toe met als gevolg dat familieleden elkaar niet meer spreken.

Arbeid

  • Uit onderzoek is gebleken dat aan 70.000-100.000 ziekmeldingen per jaar een conflict ten grondslag ligt. 20% van alle werknemers heeft te maken gehad met een arbeidsconflict. Dat lijkt niet veel, maar gaat wel gepaard met groot leed bij betrokkenen (STECR, 2022).
  • De gemiddelde kosten van een arbeidsconflict zijn € 27.094 en de gemiddelde doorlooptijd is 20 maanden (TNO);
  • Arbeidsmediation is gericht op relatieherstel waarmee de medewerker behouden wordt voor de organisatie (CAOP) wat nodig is i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt.

Het loont om mediation in te zetten.

‘Een van de sterkste wapens is de dialoog’
Mandela

Bent u op zoek naar een oplossing? Aan mediation gedacht?

Bij een conflict horen partijen niet altijd meer wat de ander zegt. Emoties en beeldvorming spelen mee en zorgen voor onbegrip. Tijdens de mediation wordt de beleving op tafel gelegd. De Haart Mediation zorgt dat er een dialoog ontstaat. Zo lost u samen met een onafhankelijke mediator uw conflict op.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U werkt met de andere partij actief aan de oplossing van het conflict. Samen bepalen jullie de beste oplossing in jullie situatie.

De mediator begeleidt op neutrale en onpartijdige wijze. De mediator neemt geen standpunt in, beslist niet en bedenkt ook geen oplossingen. Dat doet u samen met de ander.

Kenmerken van mediation

Een mediation slaagt alleen als u beiden “vrijwillig” meewerkt aan de oplossing. Door naar elkaar te luisteren, wordt het vertrouwen langzaam aan hersteld. Het is daarom belangrijk dat alles wat besproken wordt tijdens de mediation “vertrouwelijk” blijft.

Toepassing van mediation

Mediation is goed toe te passen in familieruzies, erfenisverdeling, het bespreken van het ouderschap bij het maken van een ouderschapsplan tijdens of na de scheiding, samenwerkingsconflicten, teamconflicten, beëindigen van de arbeidsrelatie (exit-mediation), het herstellen van vertrouwen na ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en conflicten in een politieke context (conflict tussen raadsleden, binnen een politieke partij).

De Haart Mediation is als mediator geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland. Bij de Raad van Rechtsbijstand staat ze ingeschreven als High Trust geaccrediteerd familiemediator en werkt met toevoegingen. Ook is ze als rechtbankmediator verbonden aan de rechtbank Rotterdam. Sinds 2009 is ze gespecialiseerd arbeidsmediator, werkt online en begeleidt ook mediation in het Engels. Het spectrum van arbeidsmediation richt zich op samenwerkingsconflicten, tussen 2 partijen of meerdere partijen (teammediation), re-integratie en exit. Bij het ondervinden van ongewenst gedrag, wordt ze ingezet op het herstel van de relatie tussen partijen (herstelmediation).

Kosten mediation

De Haart Mediation werkt op basis van een uurtarief of met een toevoeging. Voor een mediation zijn gemiddeld 12 uren nodig. Naast persoonlijke kennismaking en mediation bijeenkomsten van 2 uren, zijn bijkomende kosten: voorbereiding, verslaglegging, het maken van overeenkomsten en ouderschapsplannen. Wanneer u kiest voor een andere locatie dan het kantoor van De Haart Mediation, dan zijn de kosten van locatie en de reiskosten voor rekening van de partijen. Bij familiezaken worden de kosten gedeeld door partijen, tenzij anders afgesproken. Bij een arbeidsmediation betaalt de werkgever de kosten.

Dekking van kosten

Verzekeraars hebben vaak mediation als onderdeel van de rechtsbijstandverzekering en dekken hiermee geheel of gedeeltelijk de kosten van de mediation. Voordat u contact opneemt, is het handig om te weten of u de mediation vergoed krijgt en wat de dekkingskosten zijn.

Inwinnen van informatie

U kunt altijd vooraf informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen met de vraag of uw situatie geschikt is voor mediation en een offerte opvragen.

Neem contact op