Mediation & Advies

Een selfie van een familiediner is een leuke herinnering aan goede tijden, maar wat als het niet meer zo goed gaat en je wilt voorkomen dat Bert van Leeuwen van het Familiediner bij jou op de stoep staat.

Mediation is een mooie manier om verstoorde familierelaties te bespreken. Je kunt hierbij denken aan een conflict in een familiebedrijf, een conflict tussen ouder en volwassen kind, tussen broers en zussen of over een te verdelen erfenis.

‘Jaarlijks horen 86.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan!’

Gelijkwaardig ouderschap na de scheiding

Sinds 1 maart 2009 is het voor ouders wettelijk verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kind(eren). Dit is verplicht voor gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap en ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag. Het doel van het ouderschapsplan is gelijkwaardig ouderschap. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen beide ouders nodig hebben in hun leven na de scheiding. In de mediation over een ouderschapsplan worden partijen begeleid op communicatie en het maken van goede afspraken over de zorg, omgang en financiële zorg.

Echtscheidingsmediation samenblijven- De Haart Mediation & Advies

Het opstellen van een ouderschapsplan

Samen ouders blijven voor de kinderen.
De Haart Mediation stelt samen met de partijen een ouderschapsplan op. De kinderalimentatie kunt u laten berekenen door LBIO of door een financieel adviseur. Wilt u een executoriale titel krijgen voor het ouderschapsplan, dan kunt u de rechtbank vragen om het ouderschapsplan op te nemen in de beschikking of het als notariële akte te laten vastleggen bij de notaris. Hiermee laat u niets aan het toeval over en zijn de afspraken als dat nodig is afdwingbaar. De kosten voor de advocaat of de notaris zijn voor rekening van partijen.

Rechtbankmediator

Het begeleiden van ouderschapsplannen doet De Haart Mediation ook in opdracht van de Rechtbank Rotterdam.

High Trust

De Haart Mediation is geaccrediteerd familiemediator en werkt op basis van High Trust samen met de Raad van Rechtsbijstand. Kenmerken hiervan zijn transparantie, vertrouwen en begrip.

Toevoegingen

De Haart Mediation staat als familiemediator ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand en werkt met toevoegingen. Door op de link te drukken, kunt u zien of u aanmerking komt voor een toevoeging, RvR,

Hoe komt u in contact met De Haart Mediation?

U kunt informatie inwinnen en uw situatie voorleggen per mail

Neem contact op