Mediation & Advies
Mediation

Familie mediation

Een selfie van een familiediner is een leuke herinnering aan goede tijden, maar wat doe je als de onderlinge relaties niet meer zo goed zijn en je wilt voorkomen dat Bert van Leeuwen van het TV programma Het Familiediner bij jou op de stoep staat. Dan is mediation een mooie manier om de verstoorde relaties te bespreken. Je kunt hierbij denken aan een familieconflict over een te verdelen erfenis, een conflict tussen broers en/of zussen, een conflict in het familiebedrijf of een conflict tussen een ouder en een volwassen kind. Ook grootouders kunnen een omgangsregeling over hun kleinkinderen bespreken in een mediation.

(Echt)scheidingsmediation

Scheiden van je partner is een moeilijke beslissing die je niet zomaar neemt. Het gaat gepaard met angst om je partner en je kinderen pijn te doen, maar geeft ook onzekerheid over hoe je leven eruit ziet na de scheiding. In mediation ligt de focus op het op gang brengen van de dialoog zodat partijen goede afspraken kunnen maken over de afronding van het huwelijk of een afronding van het samenleven. Sinds maart 2009 zijn ouders die willen scheiden verplicht om een ouderschapsplan op te stellen zodat er een goede basis ligt voor het ouderschap na de scheiding. Bij een scheiding rond je de liefdesrelatie af maar je rondt na de scheiding niet het ouderschap voor de kinderen af. Kinderen hebben na de scheiding omgang met hun beide ouders nodig.

Mediation - echtscheidingsmediation - De Haart Mediation & Advies

Scheiden is een complex traject

Bij het beëindigen van je relatie, gehuwd of ongehuwd samenwonend, spelen emotionele,  financiële en juridische aspecten een rol. Dit maakt een (echt)scheiding een complex traject wat ook een kostbaar traject kan worden. Als men zaken goed regelt, kunnen alle partijen na de scheiding een goede start maken.

Echtscheidingsmediation stappenplan - De Haart Mediation & Advies

Stappenplan

De stappen in een echtscheidingsmediation

Met mediation kiest u voor “samen scheiden’. U bepaalt samen uw (ex)partner welke oplossingen het beste passen bij het beëindigen van jullie relatie. Mediation zet ook in op het goed houden van de onderlinge verstandhouding, die u als scheidend paar nodig hebt om verder te gaan als ouders van de kinderen na de scheiding. Met mediation houdt u de totale kosten zo beperkt mogelijk. De Haart Mediation werkt volgens het stappenplan waarvan het S-K-B de basis is. In de samenwerking met The Limetree is deze werkwijze ontwikkeld.

Stap 1. de scheidingsmelding (S)

De scheidingsmelding is een persoonlijke boodschap van de een aan de ander waarin het starten van de scheiding definitief wordt. In deze fase worden de bijbehorende emoties verwerkt en de basis gelegd voor de volgende fases.

Stap 2. de kinderen, het ouderschapsplan (K)

In de tweede fase van de (echt)scheidingsmediation wordt alles wat betrekking heeft op de kinderen doorgesproken en vastgelegd in een ouderschapsplan met de kinderalimentatieberekening die daar bij hoort. Als ouders blijft u met elkaar in gesprek over de belangen van uw kinderen en in gesprek met uw kinderen.

Echtscheidingsmediation samenblijven- De Haart Mediation & Advies

Stap 3. de boedel en financiële regelingen (B)

In deze fase komen financiële zaken zoals alimentatie, vermogensverdeling en boedelverdeling aan bod. Door eerst aandacht te besteden aan stap 1) de scheidingsmelding en vervolgens stap 2) een uitvoerbaar ouderschapsplan op te stellen, zijn de emotionele zaken besproken. U beperkt hiermee het risico van conflicten over de financiële verdeling en afspraken over alimentatie.

Stap 4. de juridische afwikkeling

De afspraken die u in deze fasen hebt gemaakt, worden opgenomen in een (echt)scheidingsconvenant. Het convenant wordt getoetst door een advocaat voordat het door u ondertekend wordt. Na de ondertekening wordt het echtscheidingsconvenant door de advocaat ingediend bij de rechtbank. Dit heet een verzoek tot echtscheiding.

Stap 5. de echtscheiding

U krijgt na het verzoek tot echtscheiding nog een akte van berusting toegezonden, die u moet ondertekenen. De rechter spreekt de echtscheiding uit, de echtscheidingsbeschikking. De echtscheiding is pas definitief als de beschikking in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven. Dit is dan de officiële echtscheidingsdatum. De Haart Mediation begeleidt het proces van uw echtscheiding, waarin het verwerken van de (echt)scheiding, het opstellen van het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan en de vermogensverdeling, de 3 belangrijke pijlers zijn om “samen te scheiden”.

Eén loket met korte lijnen

De Haart Mediation regisseert het echtscheidingsproces van scheidingsmelding tot en met de echtscheidingsbeschikking. Tijdens dit proces schakelt De Haart Mediation indien nodig op het juiste moment haar samenwerkingspartners in. De samenwerkingspartners zijn gespecialiseerd in financieel advies en juridisch advies. U ontmoet de samenwerkingspartners alleen als het nodig is voor het proces, op eigen verzoek, of als de zaken bijzonder complex zijn. In principe hanteert De Haart Mediation de werkwijze één loket met korte lijnen. De Haart Mediation en haar samenwerkingspartners staan voor kwaliteit in de dienstverlening en voor persoonlijke benadering van de klanten.

Hoe komt u in contact met De Haart Mediation?

De Haart Mediation krijgt opdrachten voor echtscheidingsmediations in Rotterdam en regio doorverwezen van The Limetree Mediation & TrainingDe Merlijn Advies Groep, het Juridisch Loket en de Rechtbank Rotterdam.

De Haart Mediation staat ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand, bij de Rechtbank Rotterdam en bij de Mediators federatie Nederland (MfN) als MfN Registermediator, geaccrediteerd familiemediator, arbeidsmediator, online mediator en rechtbank mediator.

Als uw jaarinkomen minder is dan € 26.900 voor alleenstaanden en € 38.000 voor gehuwden, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging.

De Haart Mediation is lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)Vereniging Online Mediator(VOM) en de Rotterdamse Mediators Associatie.

U kunt ook direct informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mail naar De Haart Mediation & Advies

Actueel