Mediation & Advies
Mediation

Arbeidsmediation

Het ziekteverzuim in Nederland ligt circa op 6%. Daarvan wordt 0.5% veroorzaakt door arbeidsconflicten tussen leidinggevenden en medewerkers. Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, verlagen de productiviteit en kosten daarom geld. Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart u geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Toepassing van arbeidsmediation

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij re-integratie, exitmediation en teammediation. De Haart Mediation staat u graag bij om goed doordacht uw arbeidsconflict op te lossen. Arbeidsmediation - De Haart Mediation & Advies

Re-integratie

Arbeidsmediation wordt vaak pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat het conflict hoog is opgelopen. Een sluimerend conflict is meestal geen reden voor ziekmelding. Onder begeleiding van een mediator, werken partijen toe naar re-integratie van de zieke medewerker. In het mediationproces wordt gesproken over de oorzaak van  het conflict, komen de emoties en belangen aan bod en wordt gewerkt aan het herstel van de arbeidsrelatie. Ook in arbeidsmediation werkt u samen actief aan de oplossing en bepaalt u samen de oplossing waar u zich beiden aan kan houden. Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als tijdens de mediation blijkt dat samenwerking niet meer mogelijk is, zal er gekeken worden naar andere oplossingen. Eén van de opties is om in overleg met de partijen een exittraject te bespreken, waarbij afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het dienstverband.

Exitmediation

Exitmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingovereenkomst, die vooraf aan ondertekening getoetst wordt door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter duurt lang, brengt meer kosten met zich mee en de uitkomst ligt in handen van de kantonrechter. In een exitmediaton komen partijen zelf tot een gezamenlijk oplossing die voor beiden een acceptabele oplossing is.

Teammediation

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen komen in organisaties veel voor. Gelukkig komt men er onderling vaak zelf uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams of tussen afdelingen zo hoog oploopt dat de werksfeer wordt aangetast en daardoor de productiviteit vermindert? Dan is het tijd om mediation in te zetten, zodat de werkrelaties weer hersteld kunnen worden. Teammediation gaat vaak hand in hand met coaching, waarbij de Haart Mediation het proces in de gaten houdt, maar ook de partijen coacht naar de overeengekomen oplossing.

Interculturele mediation, begrijp jij mij, begrijp ik jou?

In een intercultureel arbeidsconflict kunnen stereotyperingen en gezichtsverlies een belangrijke rol spelen. Ook kan een intercultureel arbeidsconflict miscommunicatie en onbegrip in de hand werken. De huidige maatschappelijke discussie over integratie maakt de term interculturaliteit een beladen term. Terwijl organisaties internationaliseren en hun personeelsbestand verkleurt. Juist in een arbeidssituatie vindt “integratie” plaats en arbeidsconflicten zijn dus goed op te lossen met arbeidsmediation. Ook in deze vorm van arbeidsmediation wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de emoties en belangen aan bod en wordt gewerkt aan het herstel van de arbeidsrelatie. U werkt pro actief aan het overbruggen van de verschillen en bepaalt samen de oplossing waar u zich beiden aan kan houden. Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Van cruciaal belang in interculturele mediations is de onpartijdigheid van de mediator. De Haart Mediation is zich ervan bewust dat een mediator tijdens een interculturele mediation waardenvrij handelt. De Haart Mediation is deskundig op het omgaan met culturele verschillen en genderverschillen en is cultuursensitief. De Haart Mediation en haar samenwerkingspartners staan voor kwaliteit in de dienstverlening en voor persoonlijke benadering van de klanten.

Hoe komt u in contact met De Haart Mediation?

De Haart Mediation krijgt opdrachten voor arbeidsmediations in Rotterdam en regio doorverwezen van The Limetree Mediation & Training, De Merlijn Advies Groep, NLG Arbo en Randstad-MTC.

De Haart Mediation staat ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand , bij de Rechtbank Rotterdam  en bij de Mediators federatie Nederland (MfN) als MfN Registermediator, geaccrediteerd familiemediator, arbeidsmediator, online mediator en rechtbank mediator.

De Haart Mediation werkt met toevoegingen. Als uw jaarinkomen minder is dan € 26.900 voor alleenstaanden en € 38.000 voor gehuwden, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging.

De Haart Mediation is lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)Vereniging Online Mediator (VOM) en de Rotterdamse Mediators Associatie.

U kunt ook direct informatie inwinnen bij De Haart Mediation en uw situatie voorleggen. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Mail naar De Haart Mediation & Advies

Actueel