Mediation & Advies
Het ziekteverzuim in Nederland ligt in 2022 circa op 5,4% (CBS).
Bij 70.000-100.000 ziekmeldingen per jaar ligt een conflict ten grondslag ligt (STECR 2022). en mondt uit in een arbeidsconflict. Daarvan wordt 0.5% veroorzaakt door arbeidsconflicten tussen leidinggevenden en medewerkers. Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat.

Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, verlagen de productiviteit en kosten daarom geld. Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of de HR adviseur is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of om afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart u geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Toepassing van arbeidsmediation

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij verstoorde werkrelaties, teammediation, re-integratie en exitmediation.
De Haart Mediation staat u graag bij om samen het arbeidsconflict op te lossen.

Re-integratie

Arbeidsmediation wordt meestal pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat het conflict hoog is opgelopen.

Onder begeleiding van de mediator, werken partijen toe naar re-integratie van de zieke medewerker. In het mediation proces wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de emoties en belangen aan bod en wordt gewerkt aan het herstel van de arbeidsrelatie. Ook in arbeidsmediation werkt u samen actief aan de oplossing en bepaalt u samen de oplossing waar u zich beiden aan kan houden. Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als tijdens de mediation blijkt dat samenwerking niet meer mogelijk is zal, naast andere oplossingen, gekeken worden naar een respectvolle beëindiging van het dienstverband, exit-mediation.

Exitmediation

Exitmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst (VSO), die vooraf aan ondertekening getoetst wordt door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter duurt lang, brengt meer kosten met zich mee en de uitkomst ligt in handen van de kantonrechter. In een exit-mediaton komen partijen zelf tot een gezamenlijk oplossing die voor beiden acceptabel is.

Teammediation

Zonder wrijving geen glans. Samenwerkingsproblemen in teams komen in organisaties regelmatig voor. Vaak komt men er onderling zelf uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams of tussen afdelingen zo hoog oploopt dat de werksfeer wordt aangetast en daardoor de productiviteit vermindert? Dan is het tijd om mediation in te zetten, zodat de werkrelaties weer hersteld kunnen worden. Teammediation gaat vaak hand in hand met coaching, waarbij de Haart Mediation het proces in de gaten houdt, maar ook de partijen coacht naar de overeengekomen oplossing.

‘INCLUSION IS NOT BRINGING PEOPLE INTO WHAT ALREADY EXISTS; IT IS MAKING A NEW SPACE, A BETTER SPACE FOR EVERYONE’

– George Dei

Begrijp jij mij, begrijp ik jou?

Diversiteit en inclusie op de werkvloer is een actueel topic in organisaties. Uit onderzoek blijkt dat organisaties beter presteren als het personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft (Rijksoverheid). Voorwaarde is dat er goed omgegaan kan worden met deze verschillen en het vraagt ook om het inclusief maken van deze verschillen. Het beter presteren blijkt uit een hogere omzet, creatievere probleemoplossing, beter inspelen op diverse klantengroepen, ontwikkelingen, een beter imago als werkgever etc.

In een intercultureel arbeidsconflict kunnen stereotyperingen en vooroordelen een belangrijke rol spelen. Dit werkt miscommunicatie, beeldvorming en onbegrip in de hand en zijn dan een bodem voor een arbeidsconflict.

Gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat ieders perspectief en bijdrage op gelijke waarde wordt geschat. Belangrijk, omdat organisaties internationaliseren. Belangrijk omdat mensen van kleur en LHBTI+ -ers werknemers zijn van organisaties.

1 op de 6 mensen heeft te maken met intimidatie, pesten of discriminatie op het werk.

22% van het ziekteverzuim is toe te schrijven aan stress ten gevolge van PSA klachten.

In de mediations waar DIG een cruciale rol speelt is het waardenvrij handelen essentieel.
De Haart Mediation is sensitief en deskundig op het omgaan met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG).

Neem contact op